RESPONSABILITATE SOCIALĂ

COMPETIŢIA TOP 8 HRT SPED, EGER

Publicul a putut asista la meciuri importante, confruntări interesante şi succesul Eger la competiţia HRT Sped Top 8 Bărbaţi + Femei + competiţia D.