NASZ PERSONEL

ZARZĄD SPÓŁKI

Hartvich Tamás

Właściciel firmy

Kovács Péter

Dyrektor operacyjny

Cseh Attila

Dyrektor handlowy

Tuba Zoltán

Dyrektor techniczny

Ivády Norbert

Konduktor działu logistyki

Hornyik Tímea

Kierownik biura

Papp Dénes

Kierownik działu transportu

Cserős Petra

Asystent operacyjny

Veres Gabriella

Obsługa klienta

Nyemcsók Kristóf

Asystent sprzedaży

Janák Gréta

Asystent sprzedaży

MARKETING

Nagy Zsolt

Konduktor działu sprzedaży

Dravucz Edina

Konduktor działu sprzedaży

Koncz Balázs

Konduktor działu sprzedaży

Nagy Krisztián

Konduktor działu sprzedaży

Daru Györgyi

Konduktor działu sprzedaży

Orbán Andor

Konduktor działu sprzedaży

ORGANIZATORZY TRANSPORTU - Eger

Molnár Csaba

Przywódca grupy

Nagy Dániel

Przywódca grupy

Bedő Zoltán

Przywódca grupy

Hella Simona

Przywódca grupy

Kiss Belián

Organizator transportu

Lőrincz Dániel

Organizator transportu

Jakab Orsolya

Organizator transportu

Takács Csaba

Organizator transportu

Nagy Rebeka

Organizator transportu

Liptai-Karnizs Nikolett

Organizator transportu

Hajnal-Balogh Rita

Organizator transportu

Amberger Attila

Organizator transportu

Demeter Róbert

Organizator transportu

Dobrányi Ferenc

Organizator transportu

Lakó Zsolt

Organizator transportu

ORGANIZATORZY TRANSPORTU - Budapest

Ősi Richárd

Przywódca grupy

Hoffmann Renáta

Przywódca grupy

Ruzsa Gábor

Przywódca grupy

Szöllősi Tamás

Przywódca grupy

Demeter Áron Levente

Organizator transportu

Reif Dániel

Organizator transportu

Szadai Márk

Organizator transportu

Pintér Márk

Organizator transportu

Visnyei Éva

Organizator transportu

Burger Róbert

Organizator transportu

Balogh Bence

Organizator transportu

Lépold András

Organizator transportu

Keglovits Károly

Organizator transportu

DZIAŁ FINANSOWY

Szabó Gábor

Główny księgowy

Bódi László

Księgowy

Boros Tímea

Konduktor finansowy

Balogi Edina

Asystent finansowy

Pajk Mónika

Asystent finansowy

Hadarits Ágnes

Asystent finansowy

Juhász Erika

Asystent finansowy

Király Borbála

Asystent finansowy

Constantino Zsaklin

Asystent finansowy

Szaller Gyöngyi

Asystent finansowy

Ádám Viktória

Asystent finansowy

Varga Tímea

Asystent finansowy

Filep Zsófia

Asystent finansowy

Kecskeméti Rebeka

Asystent finansowy