BIREG rendszer

BIREG rendszer

2021. január 1-jei hatállyal, egyedülálló piacvédelmi eszközként elindul Magyarországon a közlekedési hatóság által üzemeltetett nyilvánosan elérhető informatikai rendszer (előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rendszer – BIREG), melynek bevezetése hosszú ideje állt a hazai fuvarozói szakmai szervezetek érdekképviseleti munkájának és a szaktárca felé tett piacvédelmi jellegű kezdeményezéseinek fókuszában. A regisztrációs rendszer a jövőben minden Magyarország területét érintő nemzetközi közúti fuvarfeladat esetében biztosítani fogja a fuvarfeladathoz tartozó, jogszabály által kötelezően előírt fuvarengedélyek meglétének valós idejű ellenőrzését, ezzel megteremti a hazai fuvarpiac és a magyar árualap védelmének stabil informatikai alapjait.

 

Hol lehet regisztrálni?

https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

Mely cégek kötelesek BIREG fuvarregisztációt végezni (az üresfutást is beleértve)?

A Magyarországot érintő nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű,

a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű,

a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjármű.

Ki regisztrál?

Tehergépjármű vezetője vagy üzemben tartója.

Milyen esetben kell regisztrálni?

Magyarország területére történő belépés vagy kilépés előtt, továbbá

magyarországi lerakodás vagy felrakodás esetén, a magyarországi lerakodáskor, továbbá

a magyarországi felrakodáskor a felrakodás befejezéséig.

Mikortól ellenőrzik a regisztráció meglétét?

2021. január elsejétől a magyar címzetteknek és feladóknak ellenőrizniük kell a BIREG regisztráció érvényességét, bírságokat 2021. február elsejétől adnak.

Mik a teendők?

Tehergépjármű üzembentartója a BIREG rendszerben rögzíti a vállalkozás adatait (cégnév, székhely, tevékenységi vagy közösségi engedély adatai), és a rögzítésére jogosult felhasználók adatait és jogosultságait (üzembentartói regisztráció). A cégbejegyzést 2021. január 31-ig meg kell tenni.

Magyarország területére történő belépés és az onnan történő kilépés előtt, továbbá magyarországi lerakodás, vagy felrakodás esetén a magyarországi lerakodáskor vagy felrakodáskor a felrakodás befejezéséig az adott szállítás adatait – ideértve felrakó és lerakó ország azonosító adatait – és az ehhez szükséges dokumentumokat.

A magyarországi felrakás helyén a feladó, a magyarországi lerakás helyén a címzett a CEMT engedélyre vagy az annak részét képező fuvarnaplóra rávezeti a felrakás és a lerakás helyét, idejét, valamint az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását, fuvarregisztráció érvényességét és ellátja a fel- vagy lerakóhely bélyegzőjével. Ezt követően a feladó vagy a címzett a fuvarnaplóról vagy az engedélyről fénymásolatot készít, és azt a magyarországi felrakás vagy lerakás helyén vagy a címzett telephelyén a fuvarlevélhez csatoltan egy évig megőrzi, valamint a hatóság kérésére bemutatja.

A jelentés megtételére tehát az üzembentartó vagy a szállító kötelezett, ugyanakkor az előírás a magyar címzettek és feladók számára is határoz meg új feladatokat, ugyanis 2021. január 1-jétől ellenőrizniük kell a rendszerben a BIREG regisztráció érvényességét, majd várhatóan idén július 1-jétől szállítással összefüggő adatokat is kell rögzíteniük a rendszerben.

Mik a következmények nem megfelelő dokumentumok esetén?

Ha az engedély hiányzik, nem érvényes, vagy nem felel meg az adott árutovábbítási feladatnak, vagy a fuvarregisztrációt a tehergépjármű vezetője, vagy üzemben tartója nem végezte el, a feladó, a címzett azt a közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak, vagy a rendőrségnek a hiba észlelését követően azonnal bejelenti. A bejelentést kézhez vevő hatóság jogosult a felrakás és lerakás helyén megjelenni. Ha az engedély hiánya, érvénytelensége, hiányossága vagy a fuvarregisztráció elmulasztása, hiányossága az áru felrakásánál derül ki, a feladó jogosult az áru felrakását megtagadni.

Bírságok

2021 februárjától a nyilvántartásba vétel elmulasztását engedély nélküli szállításnak fogják tekinteni, ami szabálysértésnek számít Magyarországon, és 800 000 forint pénzbírsággal sújtható. A be- és kirakodóhelyre 300 000 forint pénzbírság róható ki, ha nem ellenőrzi az engedélyeket. A hatóságoknak jogukban áll lefoglalni egy járművet, ha egy vállalat ismételten megsérti a rendeletet.  

Mivel a jogszabályok előírják a rakodóhelyek számára a BIREG rendszerbe történő regisztráció megerősítésének ellenőrzését is, az engedélyek regisztrálásának többszöri elmulasztása vagy szabálytalan felhasználása a magyar árufuvarozási piacról való teljes kitiltást eredményezhet. 

A megadott információk csak tájékoztató jellegűek, jogi következményekért felelősséget nem vállalunk.

A jelen dokumentum a megbízói bizalom növelése érdekében továbbítható.

  1. A BIREG regisztrációs felülete:

2021.01.25.